Elwing

Арт

http://fc08.deviantart.net/fs22/f/2007/355/4/a/4a0e7bdbca6a3e6b.jpg

Luthien

Арт

http://th08.deviantart.net/fs70/PRE/i/2010/266/4/0/luthien_by_moon_blossom-d2klr1v.png

Nienna, The Mourning Vala

Арт

http://th01.deviantart.net/fs70/PRE/i/2010/166/5/4/Nienna__The_Mourning_Vala__by_moon_blossom.png

Olorin the Maia

Арт

http://fc08.deviantart.net/fs8/i/2005/363/d/5/Olorin_the_Maia_by_moon_blossom.jpg

Arwen Undomiel

Арт

http://fc06.deviantart.net/fs4/i/2004/248/4/9/Arwen_Undomiel_by_moon_blossom.jpg

Arwen Undomiel - V.2

Арт

http://fc01.deviantart.net/fs6/i/2005/062/9/c/Arwen_Undomiel___II_by_moon_blossom.jpg

Luthien Before Mandos

Арт

http://fc00.deviantart.net/fs8/i/2005/363/3/b/Luthien_Before_Mandos_by_moon_blossom.jpg

Galadriel

Арт

http://fc09.deviantart.net/fs10/i/2006/104/6/0/Galadriel_by_moon_blossom.jpg

Fashion Luthien

Арт

http://fc04.deviantart.net/fs17/f/2007/194/a/6/Fashion_Luthien_by_moon_blossom.jpg

Beleg Cuthalion

Арт

http://fc08.deviantart.net/fs29/i/2008/129/f/4/Beleg_Cuthalion_by_moon_blossom.jpg

Aredhel Ar-Feiniel

Арт

http://fc00.deviantart.net/fs71/f/2010/036/a/6/Aredhel_Ar_Feiniel_by_moon_blossom.png

Telerin elf-maiden

Арт

http://fc03.deviantart.net/fs51/f/2009/317/d/4/Telerin_elf_maiden_by_moon_blossom.jpg

Wood Elf

Арт

http://fc05.deviantart.net/fs70/i/2010/161/b/4/Wood_Elf_by_moon_blossom.jpg

Turin Turambar

Арт

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2010/106/a/5/Turin_Turambar_by_moon_blossom.png

Glorfindel

Арт

http://fc04.deviantart.net/fs71/i/2011/042/7/5/glorfindel_by_moon_blossom-d39c4gu.jpg